HMI-SCADA

Hiển thị một kết quả duy nhất

HMI-SCADA  là 1 phần không thể thiếu trong hệ thống điện hiện đại

HMI là thiết bị trung gian (màn hình) để giao tiếp giữa con người với thiết bị máy móc, nó có tên viết tắt trong tiếng anh là: Human-Machine-Interface. Hiện nay màn hình HMI dùng rất phổ biến trong các hệ thống tự động hóa công nghiệp và máy móc.

SCADA ( Supervisory Control And Acquisition) là hệ thống điều khiển giám sát công nghiệp cao cấp. hệ thống SCADA bao gồm các thành phần chính sau:

  • Trạm điều khiển trung tâm (Master station): Có chức năng thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu. Ngoài ra còn có chức năng truyền lệnh xuống các trạm cơ sở.
  • Trạm cơ sở (Operation Station): Là các trạm được đặt tại hiện trường, có nhiệm vụ thu thập và xử lý dữ liệu trong phạm vi hẹp và gửi dữ liệu về trạm Master, đồng thời nhận lệnh từ trạm Master để điều khiển.
  • Mạng truyền tin: Được xây dựng trên cơ sở mạng máy tính và truyền thông công nghiệp có chức năng đảm bảo thông tin hai chiều. Hiện nay phổ biết là sử dụng các mạng không dây như GPRS/3G -không giới hạn khoảng cách, RF/Zigbee với khoảng cách ngắn, hoặc là sử dụng đường truyền cáp quang,…

 


HMI-SCADA
error: Content is protected !!